Oraculum Ultimae Portae II: We mgle

Autorzy larpa: Elżbieta „arcmage” Głowacka, Karolina „carrie” Łukasik (Victorian Underground)
Autor zdjęć:
 Piotr „Derberth” Kubowicz