Regulamin

Korzystając z serwisu poprzez komentowanie lub redakcję wpisów, pełnienie funkcji administratora czy dowolnej innej w ramach działalności Larpownia.pl, użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania poniższego regulaminu.

Wpisem nazywamy informację, która pojawia się w dziale Wydarzenia lub Artykuły, napisaną przez redaktora. Poniżej będziemy często odnosić się do tego pojęcia.

Regulamin:

1. Ogólne zasady korzystania z serwisu Larpownia.pl (dotyczą wszystkich, łącznie z redaktorami i administratorami):

1.1. Każdy komentarz reprezentuje opinię i zdanie tylko i wyłącznie użytkownika, który go zamieścił.
1.2. Każdy komentarz powinien być na temat wpisu, pod którym się znajduje, albo być odpowiedzią na wcześniejszy komentarz.
1.3. Każdy użytkownik ma obowiązek przestrzegać zasad Netykiety. Zabronione jest obrażanie lub wyśmiewanie kogokolwiek we wpisach, tak samo jak używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznawanych za obraźliwe.
1.4. Każdy użytkownik ma obowiązek przestrzegać prawa polskiego.
1.5. Zabrania się publikowania treści nawołujących do łamania prawa, pornograficznych, propagujących przemoc oraz nielegalne używki, czy stanowiących przejaw dyskryminacji.

2. Redaktorem nazywamy osobę, która posiadając odpowiednie uprawnienia ma możliwość pisania oraz edytowania wpisów w serwisie Larpownia.pl. Kompetencje i obowiązki redaktorów:

2.1. Redaktor jest odpowiedzialny za publikowane przez siebie treści; publikując je akceptuje również, iż będą one udostępniane według licencji creative commons CC BY-NC-SA.
2.2. Redaktorzy zobowiązani są do przestrzegania praw autorskich. Zamieszczane znalezione materiały oraz cytaty muszą być w odpowiedni sposób opisane i pochodzić z legalnych źródeł.
2.3. Redaktorzy nie powinni edytować już opublikowanych artykułów, nie licząc przypadków, kiedy poprawia się błędy lub treść. Redaktorzy proszeni są o nieusuwanie swoich wpisów bez uzgodnienia tego z administracją.
2.4. Redaktorzy powinni przed zamieszczeniem swojego wpisu sprawdzić, czy na stronie nie znajduje się już inny o podobnej treści. W razie niepewności lub chęci wstawienia podobnego artykułu prosi się o kontakt z administracją.
2.5. Każdy wpis musi zawierać wypis i ikonę wpisu oraz spełniać standardy wyznaczone dla Larpownia.pl. Będą one podane każdemu redaktorowi wraz z założeniem dla niego konta.

3. Administratorem nazywamy osobę, która posiada najwyższy poziom uprawnień w serwisie Larpownia.pl. Kompetencje i obowiązki administratorów:

3.1.  Administrator ma obowiązek przestrzegać całości regulaminu (jest również redaktorem oraz zwykłym użytkownikiem).
3.2.  Administrator ma obowiązek nie działać na szkodę serwisu Larpownia.pl.
3.3. Administrator ma prawo przenieść wpis, jeżeli ten jest przypisany do niewłaściwej kategorii, lub do ?wersji roboczych?, jeżeli uzna, że należy go poprawić przed publikacją. Administratorzy mają prawo usunąć wpis, jeżeli łamie on regulamin lub polskie prawo.
3.4. Administrator zajmujący się redakcją i korektą tekstów ma prawo edytować wpisy pod względem gramatycznym, ortograficznym i stylistycznym. Redaktor właściwego tekstu będzie o tym uprzednio poinformowany.
3.5. Administrator ma prawo usunąć komentarz pod wpisem, jeżeli łamie on niniejszy regulamin.
3.6. Administrator ma prawo zablokować konto redaktorowi, który łamie niniejszy regulamin.
3.7. Administrator ma prawo zmienić niniejszy regulamin, informując o tym na stronie w czytelny dla wszystkich sposób. Zmiana regulaminu nie powoduje, że prawo działa wstecz.