Viator

Autorzy larpa: Elżbieta „arcmage” Głowacka, Karolina „carrie” Łukasik (Victorian Underground)
Autor zdjęć:
 Piotr „Derbeth” Kubowicz