Intryga Naprędce

Autorzy larpa: Anna „Kresyda” Drwal, Alicja „Astela” Połynkiewicz
Autorzy zdjęć: Anna „Narien” Sołtys, Jakub Potok, Michał „Inc0” Jastrzębski