Słuchaj, kiedy śpiewa lud

Autorzy larpa: Anna „Shent” Marczyńska, Alicja „Astela” Połynkiewicz
Autorka zdjęć:
Anna „Narien” Sołtys