Zaślubiny

Autorzy larpa:  Asza „Lychnis” Płaszewska, Bartek Schweiger
Autorzy zdjęć: Izabela „Pandora” Próchniak,  Asza „Lychnis” Płaszewska, Bartek Schweiger