Frostskade

Autorki larpa: Elżbieta „Arcmage” Głowacka, Karolina „Carrie” Łukasik
Autorka zdjęć: Elżbieta „Arcmage” Głowacka, Piotr „Derbeth” Kubowicz