Krótkie studium mitów ludów międzymorza

Autorzy larpa: Joanna „Asza” Płaszewska, ?Bartek „Barton” Schweiger
Autorka zdjęć: Joanna „Asza” Płaszewska