Kuszenie / Zbawienie

Autor: Kamil Bardczak
Prowadzący: Michał „Samalai” Ladra
Zdjęcia: Michał „Samalai” Ladra

Kuszenie/ Zbawienie jest jeepem poświęconym tematowi wyborów etycznych i ich wpływu na kształtowanie osobowości. Główny bohater rozpoczyna grę niemal jako czysta karta, zostanie uformowany przez wydarzenia które będą miały miejsce w czasie jeepa. Dwie postaci, stanowiące personifikacje jego wyobrażeń na temat czułości i agresji, będą przez większość gry wpływać na jego zachowanie. Rezultat zależy jednak od działań widowni, która będzie stopniowo wciągana do aktywnego kształtowania rozwoju wypadków.