Ja Stawiam IX: Na statku bunt!

Autor larpa: Szpicbródka
Autor zdjęć: Stachu