Kocia Kołyska

Autorki larpa: Karolina „Carrie” Łukasik, Elżbieta „Arcmage” Głowacka
Autor zdjęć: Michał „Samalai” Ladra