Czym są larpy?

LARP (ang. Live Action Role-Playing) ? odmiana gry fabularnej opartej na improwizacji przydzielonej roli poprzez dialogi, zachowania, mimikę, gesty etc. Akcja larpa może być osadzona zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w wyimaginowanych krainach. Nierzadko kanwą dla larpa jest podręcznik RPG i przedstawiony w nim świat.

Można wyróżnić larpy rozgrywające się w zamkniętych pomieszczeniach, jak i takie, które mają miejsce w otwartym terenie (tzw. gra terenowaterenówka). Zdarzają się larpy łączące w sobie oba wyżej wymienione typy. Dekoracje bywają umowne, a rekwizyty ograniczone do niezbędnego minimum ? zależnie od lokalizacji i posiadanych przez organizatorów funduszy.

Twórcy larpa (zwani Mistrzami Gry) to jedyne osoby, które znają scenariusz w całości. Dają oni początek historii, która jest później kontynuowana przez graczy i ich działania. Przypomina to w swojej formie teatr improwizowany, gdzie Mistrz Gry jest pomysłodawcą fabuły, natomiast uczestnicy ? aktorami. Wypowiadane przez graczy kwestie oraz ich działania uznaje się za słowa i czyny ich postaci. Ważne jest, aby dopasować się do zaistniałych realiów, jednocześnie nie wychodząc z roli; dla przykładu grając kimś honorowym i prawym, nie powinno się zamordować drugiej osoby, mimo iż pod względem praktycznym byłoby to najlepszym rozwiązaniem.

Role kreowane są przez twórców larpa lub przez gracza, który uprzednio porozumiał się z twórcami w tej kwestii. Zależy to od charakteru gry i od założeń fabularnych ? przy mniejszej ilości uczestników role są zazwyczaj tworzone odgórnie, przy większych projektach zaś istnieje możliwość składania własnych propozycji.

Każda postać posiada określone dążenia, często pojawią się także: rys psychologiczny i krótka historia. Wszystko to ma na celu jak najlepsze wczucie się w rolę przez gracza. Trudność sprawia oddzielenie posiadanej wiedzy od wiedzy odgrywanego bohatera, dlatego Mistrzowie Gry starają się, aby uczestnicy nie mieli przed larpem więcej informacji niż ich postać.

Istotne w larpach są kostiumy, które stanowią ważny element przy tworzeniu klimatu. Mówią one wiele o odgrywanej postaci, niejednokrotnie wskazując na jej status społeczny, zawód czy charakter.

Warto pamiętać, że larpy różnią się od siebie i nie można ich zamknąć w sztywnych ramach. Bazują one zarówno na systemach RPG, fantazji twórców, jak i filmach, musicalach, książkach etc. Mogą być prowadzone w różnoraki sposób, stawiać na grę aktorską, ale także na umiejętności taneczne, wokalne, manualne; zależne jest to od twórców larpa.