Zasady dramy

Przedstawiamy wam zasady na drugi sezon dramy.

Zasady ogólne:
? Jedyną i podstawową formę kontaktu między prowadzącymi a grającymi stanowi mail hollywod80@gmail.com oraz forum (https://larpownia.pl/forum/viewforum.php?f=37); oprócz tego istnieje pomocnicza grupa na facebooku.
? Obowiązuje kategoryczny zakaz rozmawiania o fabule dramy poza grą, w celu uniknięcia spoilerów i meta-gamingowej wymiany informacji. Drugie ostrzeżenie otrzymane przez mistrzów gry może oznaczać nawet wykluczenie z dramy. Ważny element naszej gry stanowią zagadki i tajemnice, nie rozwiązujcie ich więc poza grą.
? Prowadzący zastrzegają sobie prawo do pewnej dowolności względem treści podręczników podstawowych (Wampir: Requiem oraz Świat Mroku: Podręcznik Podstawowy) w imię spójności settingu oraz wspólnej dobrej zabawy. Postacie graczy przeistoczone przed pierwszą odsłoną posiadają wiedzę według podręcznika typową dla świeżo przeistoczonych wampirów. Pozostałe postaci (szczególnie zwykli śmiertelnicy) posiadają na temat Świata Mroku wiedzę taką, jaka zostanie im przekazana podczas gry. Gracze będą informowani o wszelkich długofalowych zmianach mechanicznych.
? Za każdą dramę gracz dostaje 2 exp, chyba, że mistrzowie gry powiadomią go, że jest inaczej. Jeżeli gracz nie będzie się wczuwał, będzie offtopował etc., dostanie tylko 1 exp (za obecność). Jeżeli nas zaskoczy jakąś niezłą scenką, nagrodzimy go 3 exp. Można dostać dodatkowo 1 exp, jeżeli wada postaci będzie dla niej wyraźną przeszkodą w trakcie gry. W wyjątkowych przypadkach mistrzowie mogą nagrodzić graczy jeszcze większą ilością doświadczenia.

Sesje:
? W drugim sezonie sesje będą organizowane sporadycznie, tylko wtedy, kiedy zajdzie potrzeba dokończenia pewnych wątków poza dramą. Stawiamy na działanie na samej dramie. Za sesje nie otrzymuje się punktów doświadczenia.

Sprawozdania:
? Deadline sprawozdań ? tydzień po dramie, w której brało się udział. Można otrzymać za nie od 0 do 2 exp. Oceniamy nie zdolności literackie, lecz jak dokładnie opisaliście punkt widzenia waszej postaci i jej poglądy na temat tego, co się zdarzyło. Od teraz przyjmujemy nawet sprawozdania pisane ?od pauz?.
? Napisanie sprawozdania uprawomocnia do złożenia deklaracji. Bez niego nie przyjmujemy deklaracji.
? Prosimy dodawać sprawozdania na forum: https://larpownia.pl/forum/viewforum.php?f=37.

Deklaracje: (Niektóre osoby deklarują bardzo dużo rzeczy w tygodniu, inne nie robią niemal nic, często nie ze swojej winy. Dlatego też jesteśmy zmuszeni to uregulować.)
? Akcje będą rozpatrywane kolejno: pierwsza opisana deklaracja postaci uznawana jest za pierwszą, którą postać podejmuje.
? Postać może zadeklarować wiele rzeczy, jednak to mistrz gry decyduje, ile z nich uda się graczowi wykonać. Jeżeli na niektóre z nich uzyskał odpowiedź ?nie zdążyłeś?, gracz chcący je powtórzyć jest zobowiązany, by w następnych deklaracjach napisać ponownie o tychże akcjach.
? Jeżeli deklarację stanowi próba zdobycia informacji, od dnia wprowadzenia powyższych zasad (po V dramie) gracz nie powinien szukać ich na własną rękę (albo przynajmniej nie uznawać, że jest to wiedza postaci). Mistrz gry w deklaracjach zobowiązany jest dostarczyć graczom odpowiednich informacji albo powiedzieć, gdzie mają je znaleźć.
? Gracz może zadeklarować chęć spotkania się z innym graczem, a jeżeli uzyska zgodę, musi to zorganizować we własnym zakresie.
? Gracz nie może spotkać się z NPCem poza dramą / sesją, nie licząc wyjątkowych przypadków. Można przedstawić taką prośbę w deklaracji, ale przygotujcie się na to, że odpowiedzią będzie: ?nie mam teraz możliwości?, ?na najbliższym spotkaniu w Treshold?, albo przy okazji opcjonalnej sesji.

Kwestie mechaniczne:
? Cech i umiejętności społecznych nie używamy na dramie przeciwko innym graczom, by uzyskać ich sympatię, zaufanie etc. Wedle założeń początkowych, skupiamy się na storytellingu. Umiejętności społeczne wykorzystujemy bardziej na sesjach, przy deklaracjach oraz używaniu dyscyplin (czy innych mocy) na dramie. W niektórych przypadkach gracz może jednak poprosić o mechaniczne przetestowanie cech społecznych, np. w przypadku, kiedy uważa, że inny gracz nie zachowuje się adekwatnie do sytuacji (nie odgrywa).
? Mistrz gry ma prawo narzucić wam rozwinięcie jakiejś statystyki, jeżeli uważa, że jej wartość powinna wzrosnąć po wydarzeniach sesji. Wydajecie na to punkty doświadczenia. Nie licząc skrajnych wyjątków, nie dostajecie nic za darmo.
? Kwestia Statusu: Status ? Domena Hollywood (równoważny ze statusem postaci w dzielnicy) zawiera się w wartościach 1?3. Poziom trzeci odzwierciedla ?Księcia? ? władcę lub inną osobę o podobnych kompetencjach. Status 2 odzwierciedla obecną ?Radę? lub osoby, którym ona lub Książę przyznają stosowną posadę / kompetencje. Status 1 to uznany członek społeczności (czyli wszyscy prócz najmłodszych potomków). Status w Domenie jest przyznawany i modyfikowany przez MG, bez wykupywania go za punkty doświadczenia, na podstawie przebiegu dram oraz sesji. Status w Klanie oraz Status w Zgromadzeniu wymaga wykupienia go za punkty doświadczenia według normalnych zasad, ze zwykłymi, zdroworozsądkowymi ograniczeniami wynikającymi z fabuły.  Mechanika Statusu (bonusy do rzutów, szczególnie Dyscyplin Krwi) jest używana podczas rzutów spornych pomiędzy graczami ? oczywiście,  tak jak opisane zostało to wyżej, stawiamy tu raczej na storyteling.

Zasady polowania:
– Mechanika polowania określa, z iloma punktami krwi wampir zaczyna każde spotkanie dramowe / sesje. Zakłada się, że każdy wampir planuje polowanie i jest ono automatycznie zawarte w jego deklaracjach.Jeżeli nie nastąpiły żadne problemy, schemat wygląda następująco:Pula zależna od metody polowania (Cecha + Umiejętność) + Trzoda i/lub Schronienie (lokalizacja) + karta. Ergo, wampir który zadbał o dostęp do pokarmu zazwyczaj będzie zaczynał z pełną pulą. Są jednak modyfikatory, które obniżają daną pulę:
– Wskaźnik bezpieczeństwaIm ludzie czują się mniej bezpiecznie i swobodnie, tym trudniej polować. Częste łamanie maskarady, brutalne zabójstwa, zamachy etc. a także czynniki niezależne od graczy powodują modyfikator. Jest on zawsze minusowy, do -5 (gdyby z jakiegoś powodu ludzie uznali, że „wampiry są wśród nas”). Aktualnie WB w mieście wynosi -3 // wojny gangów, łamanie maskarady, Rekiny Biznesu, spore zamieszanie w mieście.
– Oczywiście, ilość początkowych punktów Vitae nie może przekroczyć dozwolonego przez Moc Krwi.
– Pożywienie to priorytet: Można dodać sobie +3 do rzutu, ale wtedy trzeba przeprowadzić test Moralności (3 kości)… jeżeli test zakończy się niepowodzeniem, zakłada się że się kogoś zabiło. Przy 4 Człowieczeństwa już się tego nie testuje. Częste stosowanie tej zasady może zwrócić na postać uwagę policji.
– O tym, JAK się poluje, proszę pisać w deklaracjach.