Przykładowa Osada

Poniżej przedstawiono przykładowy opis miasteczka. Wszelakie przypisy są wprowadzone kolorem fioletowym.
Nowe karty są dwustronne: na pierwszej znajdują się wszelakie informacje istotne dla mechaniki gry, na drugiej natomiast fabularny opis osady oraz informacje o istotnych zmianach. W przykładzie nie podaje drugiej strony, gdyż interesuje nas tylko pierwsza.

SCHRAMLEBEN

O osadzie

Dokument ten stwierdza, iż miasteczko (tutaj jak widać, zaznaczono wielkość osady) to należy do rodu von Webernów (tutaj natomiast kto jest właścicielem) z prawa dziedziczenia i wedle prawa Stirlandu (ważność nadania lenna), rodzina ta ma pełne prawo zarządzania i decydowania o nim, chyba, że inne dokumenty o wyższym priorytecie wskazują inaczej.

Kalkulacje skrybów mówią, że w miasteczku znajduje się sześciuset siedemdziesięciu pięciu mieszkańców (ilość mieszkańców; zazwyczaj nie zawiera ilości szlachciców mieszkających w okolicach), a ich uśredniony dochód na jednego mieszkańca wynosi trzy szylingi na miesiąc (ich średnia zamożność)

Działa tutaj cech piwowarów. Większość mieszkańców żyje z hodowli bydła oraz z handlu: miasto znajduje się na szlaku handlowym z twierdzą Zhufbar. Produkuje się tutaj następujące towary: piwo, mleko, mięso oraz inne, wytwarzane w mniejszej ilości przez tutejszych rzemieślników. (jak widać, podano typy specjalistów, czym zajmują się ludzie oraz co produkują).

Miasto jest dużym ośrodkiem handlowym, a oprócz licznych sklepów oraz cechu, w centrum znajduje się wielki targ (słowne przedstawienie poziomu handlu w mieście).

Podatki

Pogłowie zostało ustalone na jedną czwartą (wysokość pogłowia) dochodu i jest pobierane od wszystkich mieszkańców. Za ostatni miesiąc przyniosło dochód czterystu siedemdziesięciu pięciu i pół szylinga, co wskazuje, że poborcy mają niewielki (słowne przedstawienie korupcji w mieście – w tym przypadku wynosi ona 6%) problem z pobraniem tego podatku.

Pańszczyzna ustalona jest na trzy z ośmiu dni w tygodniu, co daje stu osiemnastu chłopów pracujących każdego dnia dla swojego suwerena. (manufaktury, folwarki i inne włości gracza są opisane na innych kartach).

Myto zostało ustalone na jedną piątą, co przynosi zysk w wysokości stu siedemdziesięciu sześciu szylingów miesięcznie (zysk wynikający z myta, po odjęciu 12% podwojonej korupcji).

Mieszczanie i chłopi są zadowoleni z wysokości podatków, chociaż czasem marudzą, że mogłyby być niższe. Kupcy są zadowoleni z wysokości myta i nie omijają miasta (zadowolenie mieszkańców etc.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *