„Strachy na lachy” – projekt edukacyjny

Długo można by opowiadać o wszelkich wiłach, leszych, sudiczkach, ćmukach, polewikach, strzygach, dziwożonach, ubożętach czy mamunach z nocnicami.

Ale? przecież lepiej „spotkać” je w trakcie gry – w podobny sposób, jak doświadczali obecności istot nadprzyrodzonych Gustaw / Konrad czy wybrani uczestnicy „Wesela”.

Stąd nasz pomysł, aby do Otwartych Warsztatów Larpowych wprowadzić stały blok tematyczny (wykład + minidrama) poświęcony polskim i słowiańskim klechdom, baśniom, gusłom i zabobonom.

Nie pominiemy także dorobku literackiego z lat późniejszych (m.in. dzieł Grabińskiego i Leśmiana) oraz porozmawiamy o tych nielicznych polskich filmach, które możemy zaliczyć do horrorów.

Postaramy się także przybliżyć najważniejsze prace badawcze Brücknera, Gieysztora, Pełki oraz Białczyńskiego i Podgórskich.

Źródło

ZAPRASZAMY
***
KUŹNIA DRAM
LARPY. I GRANIE Z OGNIEM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *