Kocia Kołyska

Kocia Kołyska to gra o prze­mia­nie we­wnątrz ro­dziny. Jedni do­ra­stają i wy­ra­stają z kręgu krew­nych; inni znaj­dują nowe ko­rze­nie. W tym sce­na­riu­szu eks­plo­ru­jemy spo­soby, na które obcy mogą stać się so­bie bli­scy, a do nie­dawna bli­skie osoby i krewni zmie­niają się w ob­cych. Poprzez wpro­wa­dze­nie wąt­ków nad­na­tu­ral­nych pod­kre­ślamy zna­cze­nie doj­rze­wa­nia i sta­rze­nia się. W na­szym za­mie­rze­niu gra­cze mają do­świad­czyć smutku, ale także ulgi. Zapiekłe pre­ten­sje tylko po­zor­nie wy­dają się wę­złem gor­dyj­skim ? roz­wią­za­nie go w trak­cie gry jest moż­liwe.

kocia_kolyska

Autorzy: Elżbieta Głowacka, Karolina Łukasik
Gdzie:  Steamland, ul Dietla 64, Kraków
Kiedy: 11 sierpnia 2016, 18:00
Forma: freeform
Klimat: realizm magiczny
Ilość miejsc: 6
Zapisy: karolina.m.lukasik@gmail.com
Przewidywany czas gry: 4h

Zapowiedź:

Jedno z was musi odejść.

Małżeństwo wychowujące odmieńca musi zmierzyć się z rodzeństwem fae, które opiekuje się porwanym ludzkim dzieckiem. Między rodzeństwem toczy się nieustanna rywalizacja. Rodzice od wielu lat chowają przed sobą tajemnice. Zaś dwoje dzieci ? ludzkie i fae ? wydaje się być dwoma stronami tej samej dziwacznej monety.

Obie splątane rodziny utknęły razem. By wyrwać się z pułapki pomiędzy światami, muszą rozwikłać sieć własnych kłamstw. Jej rozwiązanie będzie wymagało ofiary. Które z nich odejdzie?

Wymagania:

Wygodne stroje. Gorąco zachęcam do przeczytania na festiwalu całej książeczki z larpem przed grą, by móc odpowiedzialnie podjąć decyzję o uczestnictwie.

Ważne:

Gra skupia się na konfrontacji dwóch rodzin i porusza tematykę relacji z bliskimi. Ponadto pojawiają się w niej wątki inspirowane neuroatypowością (spektrum zaburzeń autystycznych, zaburzenia uwagi, trudności edukacyjne).
Role, choć pomyślane jako uniseksowe, odwołują się do archetypów związanych z rodziną, jak ?matka?, ?ojciec? czy ?siostra? ? jednak ich interpretacja zależy od graczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *