Czarownica

Przejdź do Czarownica

Na małe miasteczko padł cień strachu. Chodzą słuchy, że dusze i umysły jego mieszkańców przejęła wiedźma. Jednakże czy taka jest prawda? Czy jednak bujna wyobraźnia mieszkańców okraszana kazaniami młodego pastora sprawiła, że każdy boi się własnego cienia?
Rada Miasta ma się zebrać aby omówić ten palący problem.